Vergoeding holistische fysiotherapie/manuele therapie vanuit de aanvullende verzekering

Mijn behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering  vergoed. Om vrij te kunnen zijn in mijn behandelkeuzes heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten, dit heeft invloed op de vergoeding.

Heb je een restitutiepolis afgesloten dan wordt de behandeling meestal volledig vergoed tot het in jouw aanvullende verzekering afgesproken bedrag.

Heb jij voor een naturapolis gekozen dan vergoedt de zorgverzekeraar 70-100% van een vastgesteld tarief. In de praktijk komt dit erop neer dat je ongeveer 30- 50% van mijn factuurbedrag vanuit de aanvullende verzekering terug krijgt.

Wil jij dit zeker weten bel dan naar jouw zorgverzekeraar en vraag naar het bedrag dat zij per zitting vergoeden bij een niet-gecontracteerde fysiotherapeut.

 

Vergoeding holistische fysiotherapie vanuit het basispakket

De overheid heeft bepaald dat fysiotherapie nog maar zeer beperkt in het basispakket van de zorgverzekeraars zit. Dit betekent dat verreweg de meeste behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed moeten worden. Indien jij ervoor hebt gekozen géén aanvullende verzekering af te sluiten dan zijn de kosten van de eerste 20 behandeling in ieder geval voor eigen rekening.

Voor chronische patiënten volgens de chronische “lijst van Borst”  gelden er uitzonderingen.
Sinds 01-01-2012 geldt de landelijke regel dat de eerste 20 behandelingen voor deze patiënten alsnog uit het aanvullende verzekeringspakket betaald moeten worden. Vanaf de 21e behandeling kan vergoeding vanuit het basispakket gerealiseerd worden, al dan niet binnen een bepaald tijdvak of met verwijzing van een specialist. Heb jij ervoor gekozen om geen aanvullende verzekering af te sluiten? Dan zijn de eerste 20 behandelingen door de fysio -of manueeltherapeut voor eigen rekening voordat je een vergoeding vanuit de basisverzekering ontvangt.

 

Ondanks het landelijke besluit om fysiotherapie direct toegankelijk te maken hebben de volgende verzekeraars besloten dat er voor fysiotherapie zonder contract met de zorgverzekeraar tóch een verwijsbrief van de huisarts nodig is.

Het betreft in ieder geval de volgende zorgverzekeraars:

  • Zilveren Kruis Achmea
  • Menzis
  • Zorg&Zekerheid
  • De Friesland
Vergoeding energetische therapie, (systemische)coaching en massage

Energetische behandelingen, (systemische) coaching en massage als onderdeel van een fysiotherapeutisch proces kunnen onder bepaalde voorwaarden als fysiotherapie worden vergoed.

Op zich staande opstellingen, coaching, Reiki-, massage- en Bach bloesem behandelingen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

 

Declaraties

Jij ontvangt via de mail een nota van mij die je eerst aan mij betaalt en vervolgens zelf bij je zorgverzekeraar in kunt dienen. Voor het goed functioneren van de praktijk is het van belang dat je binnen de op de nota gestelde termijn aan de betalingen voldoet.

Indien je een gemaakte afspraak niet na kunt komen, moet je deze minimaal 24 uur van te voren via de mail of telefoon/voicemail annuleren. Voor elke niet tijdig afgezegde behandeling wordt de voor de behandeling gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Tarieven 

 

Eerste afspraak holistische fysiotherapie (70 minuten) 80 euro
Behandeling holistische fysiotherapie (30 minuten) 40 euro
Energetische behandeling (60 minuten) 80 euro (incl BTW)
Massage (30 minuten/60 minuten) 40/80 euro (incl BTW)
Opstelling  (90 minuten) 120 euro (incl BTW)
Consult Bach bloesems (30 minuten) 40 euro (incl BTW)
Bach bloesem remedie op aanvraag zonder consult 5 euro (excl BTW)
Juridisch of bedrijfskundig verslag op aanvraag 50 euro (excl BTW)
Telefonisch of online consult (max 30 minuten) 40 euro