Vergoeding fysiotherapie/manuele therapie vanuit de aanvullende verzekering

Mijn behandelingen worden vanuit de aanvullende verzekering grotendeels vergoed. Om vrij te kunnen zijn in mijn behandelkeuzes heb ik geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten.

Heb je een restitutiepolis afgesloten dan wordt de behandeling volledig vergoed tot het in jouw aanvullende verzekering afgesproken bedrag.

Heb jij voor een naturapolis gekozen dan vergoedt de zorgverzekeraar 70-100% van een vastgesteld tarief. In de praktijk komt dit erop neer dat je ca 75% van mijn factuurbedrag vanuit de aanvullende verzkering terug krijgt.

Op sites zoals independer kun je makkelijk inzien welk bedrag voor jou wordt vergoed.

 

Vergoeding fysiotherapie/manuele therapie vanuit het basispakket

De overheid heeft bepaald dat fysiotherapie nog maar zeer beperkt in het basispakket van de zorgverzekeraars zit. Dit betekent dat verreweg de meeste behandelingen vanuit de aanvullende verzekering vergoed moeten worden. Indien jij ervoor hebt gekozen géén aanvullende verzekering af te sluiten dan zijn de kosten van de eerste 20 behandeling in ieder geval voor eigen rekening.

Voor chronische patiënten volgens de chronische “lijst van Borst”  gelden er uitzonderingen.
Sinds 01-01-2012 geldt de landelijke regel dat de eerste 20 behandelingen voor deze patiënten alsnog uit het aanvullende verzekeringspakket betaald moeten worden. Vanaf de 21e behandeling kan vergoeding vanuit het basispakket gerealiseerd worden, al dan niet binnen een bepaald tijdsvak of met verwijzing van een specialist. Heb jij ervoor gekozen om geen aanvullende verzekering af te sluiten? Dan zijn de eerste 20 behandelingen door de fysio -of manueeltherapeut voor eigen rekening voordat je een vergoeding vanuit de basisverzekering ontvangt..

 

Ondanks het landelijke besluit om fysiotherapie direct toegankelijk te maken hebben de volgende verzekeraars besloten dat er voor fysiotherapie zonder contract met de zorgverzekeraar tóch een verwijsbrief van de huisarts nodig is. Indien je dat fijn vindt dan vraag ik deze voor je bij je huisarts aan, in de meeste gevallen vinden huisartsen dit geen probleem.

Het betreft in ieder geval de volgende zorgverzekeraars:

  • Zilveren Kruis Achmea
  • Menzis
  • Zorg&Zekerheid
  • De Friesland
Vergoeding energetische therapie en massage

Energetische behandelingen en massage als onderdeel van een fysiotherapeutisch proces kunnen onder bepaalde voorwaarden als fysiotherapie worden vergoed.

Op zich staande Reiki-, massage- en Bach bloesem behandelingen worden niet door de zorgverzekeraar vergoed.

Bij onduidelijkheid over de vergoedingen kun je altijd contact met mij opnemen.

 

Declaraties

Jij ontvangt via de mail een nota van mij die je eerst aan mij betaalt en vervolgens zelf bij de zorgverzekeraar in kunt dienen. Voor het goed functioneren van de praktijk is het van belang dat je binnen de op de nota gestelde termijn aan de betalingen voldoet.

Indien je een gemaakte afspraak niet na kunt komen, moet je deze minimaal 24 uur van te voren via de mail of de telefoon/voicemail annuleren. Voor elke niet tijdig afgezegde behandeling wordt de voor de behandeling gereserveerde tijd in rekening gebracht.

 

Tarieven
Eerste afspraak fysiotherapie, dubbel consult 70 euro
Behandeling fysiotherapie of combinatiebehandeling (30 minuten) 30 euro
Behandeling manuele therapie (30 minuten) 40 euro
Sportmassage (30 minuten)

Ontspanningsmassage (60minuten)

60 euro (incl BTW)

30 euro (incl BTW)

Energetische behandeling (ca 60 minuten) 75 euro (incl BTW)
Consult Bach bloesems (ca 30 minuten) 40 euro (incl BTW)
Bach bloesem remedie op aanvraag zonder consult 5 euro (incl BTW)
Juridisch of bedrijfskundig verslag op aanvraag 50 euro (incl BTW)
Telefonisch consult (max 30 minuten) 20 euro