Nieuws

Informatieavond "(Hoog)gevoelige kinderen, ADHD, ASS" Hoogsensitief? ADHD? ASS? wat zijn de kenmerken en mogelijke strategieën om met de dagelijkse uitdagingen om te gaan? Op 13-11-2018 organiseer ik samen met Janine Rietveld (gedrags- en autismespecialist) bij "Mens" een interactieve bijeenkomst omtrent bijzonder gevoelige kinderen. Voor ouders op zoek naar do's en don't s om het thuis weer gezelliger te hebben, school weer soepeler te laten verlopen en

De afsluiting

De laatste afspraak wordt óf aansluitend aan de behandelreeks gemaakt, óf is een follow-up na verloop van een paar weken of maanden na de laatste behandeling. Tijdens deze laatste afspraak evalueren wij samen of de doelen zijn bereikt en of jij vertrouwen hebt in een aanhoudende verbetering van de klacht of de omgang met de klacht. Daarnaast maak ik met jouw toestemming een eindverslag voor de huisarts zodat hij op de hoogte is van de klacht, de behande...

De behandeling

De inhoud en ook de frequentie van de behandeling zijn sterk afhankelijk van de klacht, waarmee jij naar de praktijk komt. In ieder geval evalueer ik in het begin van elke behandeling wat de effecten van de vorige behandeling waren en maken wij op het einde van de behandeling inhoudelijke afspraken over de volgende behandeling. De duur van elke behandeling hangt af van de overeengekomen behandelvorm. Meestal plan ik de eerste twee of drie behandeling...

De eerste afspraak

  Over het algemeen kun jij zonder verwijsbrief naar de huisarts komen. Kijk voor de uitzonderingen bij "vergoedingen en tarieven". In het Hara-gebouw loop je via de hoofdingang naar binnen, dan volg je de bordjes "mens- complementair gezondheidscentrum Nijmegen " tot beneden. Pak gerust een glaasje water of thee en neem plaats. Hier zal ik je ophalen.   Tijdens de eerste afspraak worden jouw persoonlijke gegevens opgenomen en alle belan